Moe, Arild, og Øystein Jensen. «Svalbard Og havområdene – Nye Utenrikspolitiske Utfordringer for Norge?». Internasjonal Politikk 78, no. 4 (desember 8, 2020): 511–522. åpnet februar 5, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2388.