Bjur, Ingeborg, Paal Sigurd Hilde, og Karen-Anna Eggen. «Mellom varmebølge Og Isfront: Nordområdene, Sikkerhet Og Storpolitikk». Internasjonal Politikk 78, no. 4 (desember 8, 2020): 478-489. åpnet januar 27, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2399.