Heier, Tormod. «Hvordan Kan Vi Forstå Skandinavisk militæraktivisme?». Internasjonal Politikk 78, no. 3 (desember 1, 2020): 387–396. åpnet september 22, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2469.