Knutsen, Bjørn Olav, og Kari Tvetbråten. «Hvorfor Så Ambivalent? USAs Politikk Overfor EUs Forsvarsambisjoner». Internasjonal Politikk 79, no. 1 (januar 19, 2021): 25-38. åpnet januar 27, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2518.