Eriksen Søreide, Ine. «Mennesker, Muligheter Og Norske Interesser I Nord – Ny Giv for nordområdepolitikken». Internasjonal Politikk 78, no. 4 (desember 8, 2020): 456-460. åpnet mai 25, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2710.