Restad, Hilde. «Introduksjonsessay Til Fokusnummer: Hva nå, USA?». Internasjonal Politikk 79, no. 1 (januar 19, 2021): 1-7. åpnet mars 2, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2759.