2000Nummer 2,. «Volum 58». Internasjonal Politikk 580 (1). åpnet mai 30, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/288.