2002Nummer 1,. «Volum 60». Internasjonal Politikk 600 (1). åpnet juni 1, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/298.