Friis, Karsten. «Tilbake Til Fortiden: Forsvarspolitikken Og Norsk Identitet». Internasjonal Politikk 79, no. 2 (juni 22, 2021): 218-228. åpnet september 24, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3079.