Friis, Karsten. «Militæraktivisme: Uklare Definisjoner Og Politisk Slagside». Internasjonal Politikk 79, no. 2 (mai 27, 2021): 166–172. åpnet januar 31, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3088.