Saxi, Håkon Lunde. «Sikkerhetspolitikk, Kultur Eller økonomi? Konkurrerende Forklaringer På Omstillingen Av Forsvaret Etter Den Kalde Krigen». Internasjonal Politikk 79, no. 2 (juni 22, 2021): 190-207. åpnet september 19, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3102.