Lindgren, Petter Y., og Kristin Waage. «Kinas Bruk Av økonomisk statshåndverk: Hva Kina Vil Og Hva Det får Til». Internasjonal Politikk 79, no. 4 (oktober 28, 2021): 331-340. åpnet november 28, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3165.