2008Nummer 4,. «Volum 66». Internasjonal Politikk 660 (1). åpnet august 24, 2019. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/329.