2001Nummer 4,. «Volum 59». Internasjonal Politikk 590 (1). åpnet januar 23, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/334.