Romarheim, Anders. «Terrorkrigens Narrativer». Internasjonal Politikk 79, no. 3 (september 7, 2021): 273–290. åpnet september 22, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3392.