Stormoen, Ole Martin, og Rita Augestad Knudsen. «Internasjonal Politikk Og Arven Etter 11. September». Internasjonal Politikk 79, no. 3 (september 7, 2021): 261-272. åpnet mai 19, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3396.