2005Nummer 1,. «Volum 63». Internasjonal Politikk 630 (1). åpnet februar 16, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/342.