Hagen, Rune Jansen. «Utviklingspolitikken: En Revolusjon Er En Illusjon?». Internasjonal Politikk 79, no. 4 (oktober 28, 2021): 367–376. åpnet februar 6, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3506.