Eggen, Øyvind. «Revolusjonens forløpere Og Konsekvenser». Internasjonal Politikk 79, no. 4 (oktober 28, 2021): 377-387. åpnet november 28, 2021. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3508.