Ekkeren Onsager, Jonas, og Kirsti Stuvøy. «Barentssamarbeidet Og Geopolitisk Spenning: En Analyse Av Norske Erfaringer Og Legitimeringspraksiser». Internasjonal Politikk 80, no. 3 (september 5, 2022): 350–374. åpnet desember 2, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3577.