Halvorsen, Audun. «Pandemirespons Og Global Helse I Norsk Utenrikspolitikk – Og I FNs sikkerhetsråd». Internasjonal Politikk 79, no. 4 (desember 14, 2021): 444–449. åpnet september 25, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3643.