Urdal, Henrik, og Ida Rødningen. «Global Helse Og Sikkerhet – En Oversikt over Kunnskapsgrunnlaget». Internasjonal Politikk 79, no. 4 (desember 14, 2021): 461–469. åpnet januar 31, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3648.