Røttingen, John-Arne, og Kristine Husøy Onarheim. «Grensekryssende Helsetrusler Og FNs sikkerhetsråd». Internasjonal Politikk 79, no. 4 (desember 14, 2021): 450–460. åpnet februar 6, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3651.