Gulbrandsen, Lars H., og Erlend A. T. Hermansen. «Ever Closer Union? Norges Tilknytning Til EUs Klimaregelverk». Internasjonal Politikk 80, no. 1 (juni 23, 2022): 170–183. åpnet august 13, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3674.