Moe, Espen, Simen Rostad Sæther, Jo-Kristian Stræte Røttereng, og Susanne Therese Hansen. «Kraftmangel I Horisonten: Norsk Klima-Utenrikspolitikk Fra Konsensus Til Strid?». Internasjonal Politikk 80, no. 1 (juni 23, 2022): 197–209. åpnet september 22, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3761.