Yennie Lindgren, Wrenn, og Petter Y. Lindgren. «Kampen Om idémessige Forklaringer På Japansk Sikkerhetspolitikk: Kina I Japans Identitetskonstruksjon». Internasjonal Politikk 74, no. 3 (september 14, 2016). åpnet august 15, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/403.