Nissen, Ada. «Sikkerhetspolitikkens Primat – Norsk Freds- Og Forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide». Internasjonal Politikk 81, no. 1 (januar 23, 2023): 3–13. åpnet mars 29, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/4102.