Bjur, Ingeborg Synnøve Nortvedt, og Johannes Gullestad Rø. «Norges Allierte tålmodighet: USA-Relasjonen I Norsk Sikkerhetspolitikk under Utenriksminister Ine Eriksen Søreide 2017–2021». Internasjonal Politikk 81, no. 1 (januar 23, 2023): 77–90. åpnet mars 29, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/4151.