Lanteigne, Marc. «Norden Og Kina: ‘Smått Er Godt’ Islands økonomiske Diplomati Med Kina». Internasjonal Politikk 74, no. 3 (september 14, 2016). åpnet januar 23, 2022. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/497.