Fagerberg, Jan. «Det Globale grønne Skiftet: Mer Evolusjon Enn Revolusjon ». Internasjonal Politikk 81, no. 3 (august 24, 2023): 465–491. åpnet oktober 4, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5656.