Asprem, Egil. «Om Religionspluralisme, Reformasjon, Og Postsekularitet». Internasjonal Politikk 74, no. 4 (desember 16, 2016). åpnet januar 27, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/616.