Brattberg, Erik. «Sveriges säkerhetspolitiska förhållande Med USA I En Ny Tid». Internasjonal Politikk 75, no. 1 (mars 31, 2017). åpnet mai 30, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/691.