Heier, Tormod. «‘Drømmen Om Amerika’ – En Selvoppfyllende Profeti». Internasjonal Politikk 75, no. 1 (mars 31, 2017). åpnet mai 30, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/693.