Tallaksen, Simen. «Harald Høiback: ‘Forsvaret – Et Kritisk Blikk Fra Innsiden’». Internasjonal Politikk 75, no. 1 (august 9, 2017). åpnet mai 30, 2020. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/886.