Haugevik, Kristin M. «Hva Betyr Brexit for Utenforlandet Norge?». Internasjonal Politikk 75, no. 2 (oktober 30, 2017). åpnet september 21, 2023. https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/945.