1.
Bragdø-Ellenes SC, Torjesen S. Diplomatisk hodebry: internasjonale reaksjoner på kontroversielle avgjørelser i norsk barnevern. Internasjonal Politikk [Internett]. 29. januar 2020 [sitert 29. januar 2023];78(1):1-31. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1069