1.
de Bengy Puyvallée A. Norges reaksjon på ebola: en sammenblanding av altruistiske og sikkerhetsmessige interesser. Internasjonal Politikk [Internett]. 21. juni 2018 [sitert 24. september 2021];76(2):89-120. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1089