1.
Torsvoll E. Glenn H. Snyder: "Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security". Internasjonal Politikk [Internett]. 10. april 2018 [sitert 1. april 2023];75(3/4):270-3. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1117