1.
Bekken BK. Obamas forfatterskap. Internasjonal Politikk [Internett]. 10. april 2018 [sitert 19. mai 2022];75(3/4):274-7. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1118