1.
Pedersen T. Når nordområdene lever sitt eget liv. Internasjonal Politikk [Internett]. 27. august 2018 [sitert 6. juni 2020];76(3):140–158. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1122