1.
Leira H, Græger N. Diplomatiminister Brende. Internasjonal Politikk [Internett]. 22. mars 2018 [sitert 1. april 2023];75(3/4):203-11. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1125