1.
Holm M. Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg. Internasjonal Politikk [Internett]. 22. mars 2018 [sitert 31. mars 2020];75(3/4):212-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1128