1.
Lie JHS. Utviklingspolitikk uten utviklingsminister. Internasjonal Politikk [Internett]. 22. mars 2018 [sitert 4. juli 2020];75(3/4):237-42. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1147