1.
Andersen MS. Brende, Kina, og en skiftende verdensorden. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. april 2018 [sitert 22. oktober 2021];75(3/4):278-85. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1150