1.
de Carvalho B, Andersen MS. Engasjementspolitikk på autopilot: Fredsbygging, fredsbevaring og fredsmegling under Børge Brende. Internasjonal Politikk [Internett]. 22. mars 2018 [sitert 24. mai 2022];75(3/4):230-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1151