1.
Andersen LR. Det nødvendige og det mulige. Aktuelle spændinger i dansk udenrigspolitik. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. desember 2018 [sitert 27. januar 2022];76(4):316-30. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1368