1.
Jensen MS. Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer. Internasjonal Politikk [Internett]. 24. september 2019 [sitert 31. januar 2023];77(3):266-77. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1369