1.
Fägersten B, Jerdén B. En moralisk stormakt i post-neutral tappning: Svensk utrikespolitik 2011–2018. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. desember 2018 [sitert 16. juni 2021];76(4):343-54. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1370