1.
Haugevik K, Sending OJ. Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. desember 2018 [sitert 2. oktober 2022];76(4):366-83. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1380