1.
Kristiansen M, Hoem N. Avskrekking som element i cybersikkerhetsstrategi fra et småstatsperspektiv. Internasjonal Politikk [Internett]. 24. september 2019 [sitert 29. januar 2023];77(3):252-65. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1385